Forest header image

Symfony Finland
Random things on PHP, Symfony and web development

WordPress, Drupal ja eZ Publish sisältömigraatiot

Sisältöä voi siirtää koneellisesti eri sisällönhallintajärjestelmien välillä. Sisältöä voidaan siirtää automaattisesti vaikkapa Drupalista WordPressiin tai WordPressistä eZ Publishiin (nykyään eZ Platform). Näitä kutsutaan sisältömigraatioiksi ja mikäli sinulla on tarvetta automaattiseen sisällön siirtoon, niin tarvitset siihen osaavan kumppanin.

Parhaan mahdollisen sisältömigraation saat yritykseltä joka tuntee molemmat järjestelmät - sisällön lähteen ja automaattisen tuonnin kohdejärjestelmän. Osaavan kumppanin kanssa riskit esimerkiksi hakukoneoptimoinnin investointien menettämisessä ovat pienemmät ja sisältö tulee siirrettyä oikeaoppisesti järjestelmien rajapintoja käyttäen.

Data saattaa kannattaa siirtää välimuotoon joka voidaan tuoda suoraan toisen järjestelmään. Esimerkiksi Drupalista WordPressiin sisällön siirrossa kannattaa harkita WXR (WordPress eXtended Rss) muotoa. Drupaliin ja WordPressiin erikoistuneita toimistoja on suomessa useita. Lisäksi ainakin ainakin Exove kehittää rinnakkain aktiivisesti sekä Drupal, WordPress että eZ Publish sivustoja.

Kokenut kumppani osaa myös myöntää että kaikissa tapauksissa sisältömigraatiota ei edes kannata tehdä koneellisesti. Joskus sisältö on tekniseltä laadultaan vaihtelevaa ja suurelta osin myös epätarkkaa. Tälläisissä tapauksissa sisällön siirto kannattaa mahdollisesti tehdä ihmisvoimin. Tämä voi säästää aikaa ja vaivaa verrattuna monimutkaisen kertakäyttöisen ohjelmiston rakentamiseen.

Automatisoidut sisällön siirrot voivat vaikuttaa triviaaleilta osilta projekteja ja ne usein aliarvioidaan. Syynä tähän on, että täysin sokkona tehdyt arviot eivät pidä paikkaansa. Ennen arviota ja aikatauluun sitoutumista tulisi toimittajalle antaa näkymä lähdejärjestelmään. Näin vältetään epämiellyttävät yllätykset aikataulujen ja budjettien suhteen.

Lue lisää sisältömigraatioista eZ Systemsin blogista: Content Migration Lessons from Experts


Written by Jani Tarvainen on Monday August 24, 2015
Permalink -

« JavaScriptistä tulee yritys-IT:n, järjestelmäintegraatioiden ja teollisuuden arkea - Graafitietokannat ja sisällönhallinta »