Forest header image

Symfony Finland
Random things on PHP, Symfony and web development

Tuotetiedon hallintaan avoimen lähdekoodin PIM, Akeneo

Avoin lähdekoodi on vallannut alaa laajalti mm. sisällönhallinnan ympyröissä, mutta tuotetiedon hallintaan käytetään yhä suljetun lähdekoodin tuotteita. Osa näistä on kohtuuttuman kalliita ja rajoitettuja.

Avoimen lähdekoodin tuotetiedonhallintajärjestelmä (PIM) Akeneo on Symfony:llä rakennettu vakaa ja moderni järjestelmä. Tuote on maksuton, mutta sille saa myös kaupallisen tuen mikäli haluaa.

Mikä on tuotetiedonhallinnan järjestelmä?

Tuotetiedon hallintajärjestelmä (PIM, PCM tai Product MDM) on työkalu joka auttaa yrityksiä keskittämään ja harmonisoimaan tuotetiedon. Ideaalitilanteessa kaikki tekninen data ja markkinointiin käytettävä tieto löytyy samasta järjestelmästä. Akeneo on yksi maailman nopeiten suosiotaan kasvattavista PIM-tuotteista. Suomalaisista suuryrityksistä se on käytössä ainakin Amer Sportsilla.

Akeneon ominaisuuksiin kuuluu mm. datan importointi. Erilainen raakadata voidaan tuoda muun muassa Excel tiedostoista, ulkoisista tietokannoista ja muista järjestelmistä. Kun data on keskitetty samaan tietokantaan niin raportointi helpottuu. Akeneon yksi ydin osista on tehokas ja joustava importointityökalu.

Tuotetiedon kallinta ja kategorisointi on myös olennaista jos tuotteita on satoja tai tuhansia. Akeneo tarjoaa helppokäyttöisen käyttöliittymän, joka näyttää kulloinkin vain olennaiset tiedot. Tehokkaat hakutoiminnot mahdollistavat kattavat raportoinnit.

Muokkaa tuotetietoja ja hallitse niiden useita käännöksiä. Määrittele mitkä kentät ovat pakollisia tuotetiedoissasi, mitkä niistä ovat käännettäviä ja mitkä tiedot ovat samoja kielestä toiseen. Kaikesta tästä kertyy automaattisesti historia kaikista muokkauksista joita tuotetietoihin on tehty. Tämän takia voit olla varma että tiedot ovat aina ajantasalla.

Datan vienti muihin järjestelmiin on tuotetiedonhallinnan ydintoimintoja. PIM on vain tiedon keskitetty sijoituspaikka, mutta sitä käytetään useissa eri sijainneissa. Akeneon avulla voit helposti viedä vaikkapa CSV tai XML tiedostoja öisin tehtävinä eräajoina. Myös modernit REST rajapinnat ovat käytettävissä reaaliaikaisiin verkkokauppaintegrointeihin.


Written by Jani Tarvainen on Wednesday September 28, 2016
Permalink -

« Mikä on TypeScript? - Suomalainen softakehittäjä on palkaltaan Euroopan keskiluokkaa »