Forest header image

Symfony Finland
Random things on PHP, Symfony and web development

Suomalainen softakehittäjä on palkaltaan Euroopan keskiluokkaa

Yhdysvaltalainen mediayritys O'Reilly Media suoritti palkkatutkimuksen softakehittäjille. Euroopasta tuloksia kertyi yli 1300. Kyselyssä kysyttiin 72 kysymystä liittyen kehittäjien rooliin, työkaluihin ja rahalliseen korvaukseen. Tulosten mukaan Suomi on Euroopan keskikastia vuosituloissa.

Suurimmat palkat Euroopassa maksetaan Sveitsissä, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Tanskassa ja Norjassa. Pankki- ja rahoitussektori maksavat keskimäärin suurinta palkkaa ja osittain tämän takia Sveitsiläisen ohjelmistokehittäjän palkka on keskimäärin huomattavasti muuta Eurooppaa korkeampi. Sveitsi on itseasiassa ainoa maa, jossa vuosipalkka on kilpailukykyinen Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa.

Suomi kuuluu samaan ryhmään Belgian, Itävallan, Ranskan ja Ruotsin kanssa. Näissä maissa kehittäjien keskimääräiset vuosiansiot ovat noin 19.500 Euroa keskimääräistä vähemmän. Luku perustuu kertoimen joka lasketaan korvauksen lisäksi vastuu ja työvuosien avulla. Työviikot ovat Euroopassa pääsääntöisesti 40-viikkoisia, mutta suuremmat (56-65) viikkotyötunnit tuottavat suhteessa suuremman korvauksen.

Tutkimuksen mukaan palkat ovat hyvin erilaisia eri osissa Eurooppaa ja huomattavaa on myös suuri vaihtelu myös eri alueiden välillä. Keskimäärin eniten ohjelmistokehittäjän palkkaan vaikuttaa maa ja liiketoiminta-alue. Käytetyillä teknologioilla on myös merkitys, mutta edellämainittuihin verrattuna sen vaikutus on vähäinen.

Yksittäisistä ohjelmistokielistä laskusuhdanteessa ovat C/C++, Java ja PHP. Seuraavan 1-2 vuoden aikana vastaajat aikovat panostaa enemmän Go-, Swift, Python- ja Scala-kielien opiskeluun.. Yksittäisiä ohjelmistokieliä ja teknologioita tärkeämmäksi muodostuu kuitenkin valmius oppia uutta. Myös toimialakohtainen osaaminen koetaan tärkeäksi tukijalaksi puhtaan teknisen osaamisen lisäksi.

Hieman erikoisesti ikä ei tutkimuksen mukaan ohjelmistokehityksessä korreloi korvauksen määrän kanssa juuri lainkaan. Ohjelmistokehittäjien palkat Suomessa ovat siis eurooppalaista keskitasoa ja suomalainen ei täten voi suoraa kilpailla kustannuksissa. On kuitenkin huomattavaa että verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan suomalainen työ on kohtuuhintaista.

Tämän takia monet yritykset kuiten Ixonos ja Reaktor ovatkin menestyneet myymällä suomalaista osaamista näillä markkinoilla. Kielimuuri on suomalaisten hyvän englannin taidon vuoksi matala, mutta aikaero ja välimatka tuottaa jonkin verran haasteita.

Lue koko tutkimus: O'Reilly ohjelmistokehittäjien palkat Euroopassa


Written by Jani Tarvainen on Monday October 3, 2016
Permalink -

« Tuotetiedon hallintaan avoimen lähdekoodin PIM, Akeneo - Hakukoneoptimointi (SEO) ja web-komponentit (Web Components) »