Forest header image

Symfony Finland
Random things on PHP, Symfony and web development

Personointi ja sisällönhallintajärjestelmät

Personoinnin, eli sisällön henkilökohtaisen räätälöinnin teknologiat ovat parantuneet vuosi vuodelta. Monet kaupalliset toimijat tarjoavat nyt avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmiin integroituvia personoinnin mahdollistavia tuotteita. Toistaiseksi personointi on luonut enemmän puhetta ja hypeä kuin oikeita tuloksia.

Syitä personoinnin rajalliseen hyödyntämiseen tosielämän käyttötapauksissa rajoittavat muun muassa:

Markkinointiresurssien rajallisuus

Personointiin liittyy monia asioita: suunnittelu, teknologia ja käyttäjäkokemuksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Toimivan personoinnin rakentaminen vaatii todellista tiimityötä ja jatkuvaa kehitystä. Jopa suurissa organisaatioissa resurssit tähän ovat todella rajalliset. Markkinoinnissa keskitytään usein lyhyen ja keskipitkän aikavälin projekteihin ja pitkän tähtäimen strategiset hankkeet jäävät sivustakatsojan asemaan.

Organisaatiot ovat siiloutuneet

Personointiteknologian täyden tehon hyödyntämiseen sisällön tulee olla räätälöityä jokaisessa kosketuspisteessä. Personoinnin pitäisi olla ykkösenä joka osassa organisaatiota, ei ainoastaan markkinoinnissa. Ilman selkeitä tavoitteita, lähestymistapaa ja optimointistrategiaa organisaatiot eivät usein edes kykene aloittamaan online kokemuksen personointia.

Personointi nähdään yhä kalliina

Tämä on osittain totta. Toimivan personointijärjestelmän rakentaminen ei ole yksinkertainen haaste ja sen hyödyntämiseen toimijalla pitää olla riittävästi mielenkiintoista sisältöä - tyypillisesti noin 2000 sisältökokonaisuutta riittää aloittamiseen. Tämä vaatii sitoutumista sisällöntuotantoon koko organisaatioiden laajuudessa.

Mutta jos personointi rajataan selkeästi vaikkapa rajattuun tuoteryhmään tai sisälltöön, se ei välttämättä ole kallista. Osa personointijärjestelmien toimittajista, kuten YooChoose tarjoavat tulospohjaisen hinnoittelun. Tällöin maksetaan siis ainoastaan siitä kun järjestelmä tuo liidin joka johtaa esimerkiksi kauppaan verkkokaupassa.

Personoinnin liiketoimintaedut eivät ole tarpeeksi selkeitä

Personointi on nostettu hypesanaksi. Se on trendikäs ja muodikas. Tällöin tekniikan ydin hautautuu helposti markkinointiviestinnän alle ja varsinainen substanssi jää piiloon. Monet organisaatiot leikittelevät ajatuksella käyttää personointia vain koska siitä puhutaan paljon.

Mielipidevaikuttajien ensimmäisenä prioriteettinä tulisikin olla personoinnin määrittäminen ja arkipäiväistäminen. Pitäisi tuoda selkeästi esiin hyödyt liiketoiminnalle. Markkinointiteknologian aallolla ratsastavat tuotteet tulevat väistämättä kuolemaan pois.

Aika näyttää kuinka arvokkaaksi avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiin liitettävien personointijärjestelmien markkinat kehittyvät. Yksi esimerkki on Drupal ja Acquian Lift tuote. Onko Acquia Liftin hinta liian korkea "ilmaisiin" tuotteisiin tottuneelle ostajakunnalle?


Written by Jani Tarvainen on Wednesday March 16, 2016
Permalink -

« Leirillä tyhmyys tiivistyy - Symfony koulutus ja itseopiskelu »