Forest header image

Symfony Finland
Random things on PHP, Symfony and web development

JavaScriptistä tulee yritys-IT:n, järjestelmäintegraatioiden ja teollisuuden arkea

Raskaan sarjan IT jättiläiset kuten Microsoft, IBM ja Oracle ovat tehneet isoja investointeja Node.js alustaan ja siinä käytettyyn JavaScript ohjelmointikieleen. Siitä on tulossa kovaa vauhtia suosittu työkalu suuryritysten järjestelmäintegrointeihin sekä teollisuuden järjestelmiin.

Järjestelmäintegroinnit ja teollisuuden järjestelmät ovat perinteisesti olleet hieman salatieteen maineessa, sillä ulkopuolisten on ollut hankala päästä sisään tähän lisenssi- ja terminologia-viidakkoon. JavaScript voi avata yritys IT:n ja teollisuuden ovet aiemmin lähinnä web-kehitystä tehneille yrityksille myös Suomessa.

Forbesin julkaiseman Fortune 500 listan yrityksissä kuten Walmart kauppaketjussa JavaScript ja Node.js ovat jo arkipäivää:

Mikäli sovellus ei tee monimutkaista tietomassan muokkaamista, teemme Node.js:llä välityspalvelimia jotka jalostavat ja validoivat dataa. Näin voimme kerätä tietoa useista eri järjestelmistä ja yhtenäistää sitä. Tämä on alue, jossa käytämme JavaScriptiä ja Node.js:ää. Se on meille ensisijaisesti työkalu integraatioihin ja migraatioihin.

Katso video siitä kuinka Walmart käyttää Node ja JavaScript teknologioita: Eran Hammer introduces how Walmart uses Node.js

Alunperin selaimiin suunnitellun JavaScriptin kielen käyttäminen palvelinympäristössä on kohtuullisen tuore ilmiö, mutta siitä on kovalla vauhdilla tulossa suosittu työkalu integraatioiden rakentamiseen. Näissä luotettava bisneskriittinen taustajärjestelmä jää toimimaan muuttumattomana, mutta Node.js:llä rakennetaan näiden päälle ketterämpiä rajapintoja.

Integraatioiden lisäksi JavaScript ja muut web-teknologiat sopivat erinomaisesti asioiden internetin rakentamiseen. IoT, eli Internet of Things, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että internetiin liitetään aiempaa enemmän dataa kerääviä laitteita. Tämä tieto lähetetään internetin tai lähiverkon yli varastoitavaksi ja analysoitavaksi.

Esimerkkejä merkittävistä Suomessa kehitetyistä IoT palveluista ovat esimerkiksi Enevon automaattinen jätesäiliöiden seurantajärjestelmä sekä Outotecin kaivoksiin asennettavat järjestelmät.

Tekstiviestit, eli SMS-viestit suunniteltiin alunperin vastaavien viestien lähettämiseen - niistä tuli kuitenkin poikkeuksellisen suosittuja myös kuluttajapalveluina. Keksinnöt eivät siis aina päädy siihen käyttöön johon ne alunperin keksittiin. JavaScript laajentuu myös IT-ammattilaisten työkaluksi, sillä Microsoftin tuoreessa Windows 10 käyttöjärjestelmässä sitä voi käyttää sovellusten skriptaamiseen: Using Chakra for Scripting Applications across Windows 10

JavaScript kielenä kypsyy kovaa vauhtia, mm. EcmaScript 2015 lisää sovelluskehittäjille mahdollisuuden käyttää perinteistä luokkamallia prototyyppimallin lisäksi. Myös isojen IT-pelurien sovelluskehityksen työkalut tukevat yhä paremmin Nodea ja JavaScriptiä. Microsoft kehittäjille tuttu VisualStudio sisältää kattavan tuen Node.js- ja JavaScript kehittämiselle.

Suomessa suuryrityksille kohtuullisen uskottavia JavaScriptia toimittavia yrityksiä ovat ainakin Siili, Fraktio, Exove, Reaktor, Futurice ja Ixonos.


Written by Jani Tarvainen on Saturday August 15, 2015
Permalink -

« Symfony ja sisällönhallinta: Vertailussa Drupal 8, eZ Platform ja Bolt CMS - WordPress, Drupal ja eZ Publish sisältömigraatiot »